PikkuJobin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Tmi PikkuJobi, Y-tunnus 1713677-2

Rekisterin vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava on Minna Kivimäki.

Verkkosivuston osoite on: https://www.pikkujobi.fi

Lisätietoja varten yhteystiedot: Gsm 040 500 0315 ja Email pikkujobi (ät) gmail.com

Henkilötietojen kerääminen

Rekisterin nimi on PikkuJobin yhteydenottolomake- ja asiakas- ja tietosuojarekisteri. Oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti henkilön vapaaehtoiseen suostumukseen. Henkilötietoja käytetään rekisteriä pitävän ja henkilön välisen asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen, laskuttamiseen ja sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien sekä lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, henkilö-/ asiakasprofilointiin. Rekisterinpitäjä voi pyytää käyttäjää/ rekisteröityä osoittamaan henkilöllisyys.

Kun PikkuJobin kotisivuston käyttäjä jättää verkkosivuston kautta yhteydenottopyynnön tai tietoja laskutusta varten, keräämme yhteydenottolomakkeessa olevat pakolliset tiedot (nimi, puhelin, sähköpostiosoite, viestikentässä ilmoitetut yhteys- ja laskutustiedot sekä tiedon siitä, miten käyttäjä on tavoittanut PikkuJobin. Palvelusopimukseen johtaneissa tilanteissa käyttäjän antamia tietoja rekisteröidään asiakasrekisteriin, jolloin puhutaan rekisteröidystä. Keräämme kotisivujen kautta myös käyttäjän/ rekisteröidyn IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Käyttäjä/ rekisteröity hyväksyy ennen yhteydenottolomakkeen viestin lähettämistä rekisteri- ja tietosuojaehdot.

Laskutustietoja keräämme myös sähköpostitse. Käyttäjä/ rekisteröity ilmaisee viestissään, hyväksyvänsä laskujen lähettämisen sähköpostin liitetiedostona (PDF) tai tiettyyn postiosoitteeseen sekä mahdollisen muun laskutettavaan palvelukokonaisuuteen liittyvän yhteyshenkilön tiedot, jotka rekisteröidään laskutustietoihin. Käyttäjä/rekisteröity hyväksyy sähköpostiviestittelyssä sen, että laskusta lähetetty liitetiedosto tai muu sähköpostiviestintä ei perustu erikseen salattuun sähköpostiyhteyteen. Mikäli käyttäjä/rekisteröity toivoo salattua viestintätapaa, tulee siitä erikseen esittää rekisterin pitäjälle toivomus kirjallisesti.

Mikäli verkkosivulla on valittavissa evästeiden käyttö, käyttäjä voi valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen, mikä lisää sivuston käyttömukavuutta jatkossa, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen tekstiään lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Rekisterin pitäjän verkkosivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Henkilötietojen jakaminen

Emme jaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman erillistä suostumusta. Tietojen antaminen sovittaessa perustuu aina kuitenkin käynnissä olevan palvelukokonaisuuden sujuvaan etenemiseen. Verkkosivuilla vierailevien osalta tietoja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Mikäli käyttäjä/rekisteröity jättää verkkosivun yhteydenottolomakkeen kautta viestin, sen metatietoa säilytetään maksimissaan vuosi. Metatietoja siivotaan vähintään kerran vuodessa, tilikauden päättymiseen liittyvien toimintojen yhteydessä. Asiakkuuteen johtaneita laskutustietoja säilytetään vero- ja kirjanpitolain mukaiset vähimmäismääräajat.

Oikeudet itseään koskevaan tietoon

Voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken rekisteröidyn henkilötiedon, jonka olet meille antanut yhteydenottopyyntölomakkeen tai muulla tavoin, esimerkiksi sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä osoittamaan henkilöllisyys. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle (PikkuJobi). Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Henkilötietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Tietotekniset tallenninvälineet, käyttäjätunnukset ja salasanat säilytetään lukituissa tiloissa. Myös manuaalinen henkilötietoaineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Mahdollisen tietomurron yhteydessä käynnistämme tilanteen selvittämisen ja tarpeen mukaiset korjaamistoimet välittömästi.

Henkilötiedot kolmansilta osapuolilta

Rekisteröidyn palvelukokonaisuuteen liittyvät yhteistyökumppanit voivat antaa rekisteröidyn suostumuksella rekisteröidyn palvelukokonaisuuden etenemiseen liittyvää välttämätöntä tietoa. Riittävällä tiedonsaannilla ennaltaehkäistään mahdollisia virheitä ja vahinkoja.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisteri- ja tietosuojaselostetta muutetaan tarpeen mukaan päivittämällä sitä. Päivitetty rekisteri- ja tietosuojaseloste tallennetaan PikkuJobin kotisivuilla rekisteriselostesivulle.